NEWS - 16.03.2019

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2019.

Stowarzyszenie  Kęszyca Leśna   W dniu 16 marca, zgodnie z zawiadomieniem, w remizie kęszyckiej OSP odbyło się planowo Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu przez zebranych programu obrad sprawozdanie z działań Zarządu przedstawił Prezes Jerzy Kardela a z działalności ekonomiczno-finansowej członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Sojka. Obydwa sprawozdania potwierdziły zgodne ze statutem kierunki działań oraz prawidłową gospodarkę finansami, co wynikało również ze sprawozdania finansowego wykonanego przez Biuro Rachunkowe „Ekonom” z Międzyrzecza. W otwartej dyskusji Prezes podkreślił, że mimo ścisłej kontroli wydatków pogarsza się płynność finansowa Stowarzyszenia. Wpływ na to mają głównie malejące przychody z odpisu 1% PDOF. Prezes przypomniał, że inna forma przychodu, określona w statucie roczna składka członkowska 30 zł jest składką minimalną, czyli wszyscy członkowie mają wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia, a dalsze zmniejszanie wpływów to konieczność rezygnacji z niektórych wydatków i ograniczanie pewnych działań Stowarzyszenia, kosztem spadku naszych notowań w środowisku. Po dyskusji obecni przegłosowali absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Po przerwie i wyborze komisji skrutacyjnej odbyły się jawne (decyzja obecnych) wybory do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej na następną trzyletnią kadencję. Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes - Jerzy Kardela, Wiceprezes - Marek Judek, Wiceprezes - Ireneusz Wiśnik, Sekretarz - Hanna Chudzińska, Skarbnik - Beata Błaszczak a nowa Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie: Przewodniczący - Krzysztof Sojka, członek komisji - Zdzisława Cieloszyk, członek komisji - Teresa Wrona.
Administrator naszej strony internetowej Krzysztof Adamczak w ramach koniecznych oszczędności finansów Stowarzyszenia po analizie propozycji obecnych dostawców usług i analizie możliwości oszczędności przeniósł naszą stronę (serwer) i domenę do innego usługodawcy internetowego oszczędzając w ten sposób prawie 400 zł/rok. Dla internautów odwiedzających naszą stronę ten zabieg nie powoduje żadnych zmian. Na nasze zebranie przybyli Sołtys Andrzej Paszkowski oraz Prezes OSP Jarosław Ataman. Omawialiśmy wspólne działania przy realizacji zadania „Ścieżka pieszo - rowerowa nad Strugą Jeziorną”. Po dokonaniu wstępnych ustaleń w tej sprawie i braku chętnych do dalszej dyskusji Prezes ogłosił zakończenie zebrania.

Tekst: Jerzy Kardela  |  Data Newsa:16.03.2019r. | do góry

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna
Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:16.03.2019r. | do góry |