NEWS - 07.12.2019

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia, wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, spotkanie grudniowe 2019.

Stowarzyszenie  Kęszyca Leśna   W bieżącym roku nasze grudniowe spotkanie miało dwa etapy. Pierwszy etap to wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, które musieliśmy przeprowadzić ze względu na zgon dwóch członkiń naszego Stowarzyszenia – Zdzisławy Cieloszyk i Teresy Wrony – ich odejście uczciliśmy minutą ciszy. Aktualny skład Komisji Rewizyjnej jest następujący: przewodniczący Krzysztof Sojka, członkowie – Małgorzata Kwitowska - Książek oraz Henryk Kopczyński. W pierwszej części spotkania nasi członkowie sformułowali jeszcze 3 wnioski:
- konieczność sprzątania na wiosnę okolicznych lasów Kęszycy Leśnej
- wystąpienie do Prezesa MPWiK o wymianę (na bezpieczną wersję) wystających elementów studzienek kanalizacyjnych wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej
- wybranie kierunku interwencji (instytucji, osoby) dla podjęcia działań modernizujących drogę z Nietoperka do Kęszycy Leśnej.
W drugiej części udział wzięły również osoby sympatyzujące z naszym Stowarzyszeniem, wspierające nasze działania i wspierane przez nas. Wśród tych osób byli sołtys Andrzej Paszkowski i Prezes OSP Jarosław Ataman. Wspólna dyskusja oceniająca dokonania działań w 2019r. uzupełniła również niektóre przyszłoroczne zamierzenia: dodatkowe prace i zabezpieczenia na ścieżce pieszo – rowerowej, usytuowanie dodatkowej wiaty na małej plaży oraz dodatkowych śmietników na plażach, przedłużenie wiaty przy Orliku oraz kontynuacja interwencji w sprawie innej drogi przejazdu pojazdów asenizacyjnych do nowej oczyszczalni ścieków. Tegoroczne spotkanie było powodem do świętowania jubileuszu 10–lecia powstania naszego Stowarzyszenia z tej też okazji Stowarzyszenie wydało okolicznościowe kalendarze na rok 2020 projektu naszego kolegi Krzysztofa Adamczaka: 1) listkowy - kieszonkowy, ogólnie dostępny oraz 2) ścienny jednoplanszowy, którego właścicielem można się stać na licytacji 28 Finału WOŚP w dniu 12 stycznia 2020 roku. Spotkanie zakończyły wspólne, wzajemne życzenia zdrowia i sukcesów w Nowym Roku 2020, zaakcentowane toastem z lampką szampana i tortem okolicznościowym.
Członkom naszego Stowarzyszenia, osobom, które czynnie współpracują dla dobra mieszkańców Kęszycy Leśnej życzymy zdrowych i radosnych Świąt oraz szczęścia i pomyślności w Nowym 2020 Roku.

Tekst: Jerzy Kardela  |  Data Newsa:07.12.2019r. | do góry

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna
Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna
Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:07.12.2019r. | do góry |