NEWS - 10.03.2018

Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie  Kęszyca Leśna   Zgodnie z ogłoszeniem, w sobotę 10 marca 2018r., w remizie OSP w Kęszycy Leśnej odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia za rok 2017. Obecni członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili proponowany porządek obrad, wybrali na przewodniczącego Jerzego Kardelę a na protokolanta Beatę Błaszczak. Po złożeniu przez Prezesa sprawozdania Zarządu oraz przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z badania dokumentów finansowych zebrani przegłosowali uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi (uchwała nr 1/2018) i Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2/2018) oraz o przeznaczeniu nadwyżki finansowej z roku 2017 na działalność statutową w roku 2018 (uchwała nr 3/2018). W dalszej części zebrania Prezes zapoznał obecnych z aktualnym stanem wielu ważnych spraw dotyczących mieszkańców:
- budowa siłowni plenerowej i placu zabaw
- budowa sali wiejskiej
- stan powietrza, wyniki badań
- remont przejazdu kolejowego
- zawirowania wokół pomnika żołnierza
- wiata autobusowa
- spotkanie informacyjne w sprawie budowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej i kolektora ściekowego z Nietoperka.
(odbędzie się prawdopodobnie 7 kwietnia br.)
Trwająca ponad godzinę dyskusja obracała się wokół powyższych tematów. Na zebraniu obecny był sołtys Andrzej Paszkowski, z którym uzgodniono niektóre, wspólne imprezy sołectwa i stowarzyszenia.

Tekst: Jerzy Kardela  |  Data Newsa:10.03.2018r. | do góry

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna
Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:10.03.2018r. | do góry |