NEWS - 18.03.2017

Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie  Kęszyca Leśna   Zgodnie z zawiadomieniem, w dniu 18 marca 2017r., w remizie OSP w Kęszycy Leśnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego Stowarzyszenia. Po wstępnych formalnościach, związanych z zatwierdzeniem porządku obrad, Prezes Jerzy Kardela przedstawił sprawozdanie Zarządu z działań podjętych w roku 2016, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kopczyński złożył pisemną informację i protokół Komisji z wyników kontroli dokumentów źródłowych i wyników finansowych za ten sam okres. Zebrani przyjęli przedstawione informacje i w wyniku jawnego głosowania udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok 2016, podejmując stosowne uchwały. Podjęta została, również jednomyślnie uchwała o przeznaczeniu zysku za rok 2016 na działalność statutową w roku 2017, co zwalnia Stowarzyszenie od opodatkowania zysku. Uczestnicy zebrania wysunęli i przegłosowali dwa wnioski:
1. Po wznowieniu przez zakład „Werner-Janikowo” produkcji papy na tzw. pierwszej linii produkcyjnej Zarząd wystąpi o wyniki badań emisji z tej linii i emisji całkowitej gazów i pyłów z zakładu.
2. Zarząd zakupi na potrzeby Stowarzyszenia namiot (pawilon) niezbędny na organizowane imprez plenerowych.
Zebrani ustalili w trakcie dyskusji, że Stowarzyszenie zorganizuje 10 czerwca br. "Dzień Dziecka" jak również w ramach promocji włączy się w organizację
II Biegu Żołnierza w Kęszycy Leśnej organizowanego przez Klub Biegacza "Piast" z Międzyrzecza. Na tym zebranie zakończono.

Tekst: Jerzy Kardela  |  Data Newsa:18.03.2017r. | do góry

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:18.03.2017r. | do góry |