Aktualności

NEWS 13 października 2018r.

Stowarzyszenie Coroczna impreza integracyjna.
W słoneczną sobotę 13 października br. zorganizowaliśmy cykliczną, coroczną imprezę integracyjną dla członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, zwaną "Dniem Grzyba". Atrakcji nie zabrakło. ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:13.10.2018r. |   do góry |

NEWS 14 lipca 2018r.

Stowarzyszenie 25 lat sołectwa Kęszyca Leśna.
14 lipca br. świętowaliśmy 25 - lecie powstania Kęszycy Leśnej. Stowarzyszenie razem z Sołectwem, OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich i "Kęszyczankami" przygotowało okolicznościową imprezę. ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:14.07.2018r. |   do góry |

NEWS 29 czerwca 2018r.

Zwycięstwo!

To były pracowite tygodnie dla wszystkich, którzy osobiście i poprzez media społecznościowe przekonywali sąsiadów, przyjaciół, znajomych i krewnych do oddania głosu na projekt „Ścieżka pieszo-rowerowa nad Strugą Jeziorną w Kęszycy Leśnej”, w ramach gminnego konkursu Budżet Obywatelski 2019. Wygrał nasz projekt z liczbą ponad 2300 oddanych głosów. W imieniu mieszkańców Kęszycy Leśnej dziękujemy wszystkim osobom, które oddały swój głos na nasz projekt. Dziękujemy sympatykom i przyjaciołom z innych sołectw i z miasta Międzyrzecza za to, że nas poparli. Szczególne podziękowania składamy tym osobom, które zużyły najwięcej energii i czasu na rzecz propagowania naszego projektu: sołtysowi Andrzejowi Paszkowskiemu, ks. Jackowi, Mariuszowi i Arturowi Siwkom oraz Mai Więckowskiej. W przyszłym roku Kęszyca Leśna będzie miała kolejną atrakcję dla swoich mieszkańców i turystów.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:29.06.2018r. |   do góry |

NEWS 7 czerwca 2018r.

Budżet Obywatelski 2019.

W Gminie Międzyrzecz trwa trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego - Budżet Obywatelski 2019. Zadania zgłoszone przez mieszkańców, organizacje i stowarzyszenia przeszły wstępną weryfikację i umieszczone zostały na ankietach do głosowania, które trwać będzie do poniedziałku 18 czerwca 2018r. Mieszkańcy Gminy mogą oddać swój głos w jeden z dwóch wybranych sposobów, poprzez papierową ankietę do głosowania - wzór:
1.ankieta - sołeckie - duże.pdf
2.ankieta - sołeckie - małe.pdf (ankiety posiadają sołtysowie)
bądź elektronicznie: tutaj - głosowanie - elektroniczne - ankiety
Do obydwóch form podano zasady głosowania na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz tutaj - Aktualności z Gminy (post z 29-05-2018)
Informujemy, że z Kęszycy Leśnej zgłoszone zostało tzw. duże zadanie (do 100.000 zł) Ścieżka pieszo - rowerowa „Nad Strugą”.
Nasi sąsiedzi z sołectwa Nietoperek zgłosili zadanie małe (do 25.000 zł) „Siłownia plenerowa” w Kęszycy. Aby Wasz głos był ważny może być oddany na jedno zadanie duże i jedno zadanie małe.
Apelujemy do mieszkańców Gminy Międzyrzecz, a szczególnie sołectw Nietoperek i Kęszyca Leśna o głosowanie na wyżej wymienione zadania, gdyż może to być jedyna szansa na ich realizację w roku 2019.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:07.06.2018r. |   do góry |

NEWS 29 maja 2018r.

Stowarzyszenie Symbol Kęszycy Leśnej - zostaje.
Z radością informujemy mieszkańców Kęszycy Leśnej, członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, że Pomnik Żołnierza nadal pozostaje symbolem naszej miejscowości. Z satysfakcją informujemy, że rzeczowe i historyczne argumenty, jakie zostały przytoczone w obronie pomnika, również przez nasze Stowarzyszenie, zostały uwzględnione w podjętym w sprawie pomnika postanowieniu Instytutu Pamięci Narodowej. Pomnik Żołnierza, symbol Kęszycy Leśnej pozostaje na swoim miejscu. Składamy podziękowania wszystkim, którzy razem z nami bronili pomnika.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:29.05.2018r. |   do góry |

NEWS 10 marca 2018r.

Stowarzyszenie Coroczne, Walne, Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
W sobotę 10 marca br. odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczym, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w minionym roku i ...
...
czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:10.03.2018r. |   do góry |

NEWS 21 stycznia 2018r.

Stowarzyszenie Wreszcie szansa na całą prawdę.
Od ponad 13 lat mieszkańcy Kęszycy Leśnej, Kęszycy i Nietoperka narzekają na uciążliwą emisję zapachową nie tylko wokół fabryki papy w Kęszycy Leśnej, ale i w sąsiednich miejscowościach. Od ponad trzynastu lat podobne opinie wyrażają również osoby, które w wymienionych miejscowościach przebywają okresowo, w celach turystycznych i rekreacyjnych. Szczególny niepokój budzi wiedza, że emitowane z gorących mas bitumicznych pyły i gazy zawierają związki szkodliwe dla zdrowia i życia, w tym również kancerogenne WWA. Stopień szkodliwości tych związków zależy od ich stężenia w powietrzu. Badania emisji wykonywano dotychczas przeważnie jeden raz w roku, wyłącznie na emitorach hali produkcyjnej fabryki papy. Badania te nie uwzględniały nieznanej, być może znacznej emisji niekontrolowanej, zanieczyszczającej powietrze między innymi poprzez otwarte podczas produkcji (ale również podczas badań) bramy hal produkcyjnych. Wreszcie pojawiła się szansa na prowadzenie ciągłych badań jakości powietrza w bliskim otoczeniu fabryki. Fundacja AVIVA, w ramach przeprowadzonego konkursu „Wiem, czym oddycham”, uznała potrzebę badania jakości powietrza w naszym środowisku (obszar „Natura 2000”) i przydzieliła miernik badania jakości powietrza dla lokalizacji pod adresem Kęszyca 2. O lokalizacji w Kęszycy zdecydowała nasza wiedza o kierunkach wiatrów w naszej okolicy z przewagą zachodnich. Wnioski (głosy w konkursie) o przydzielenie miernika złożyło wielu mieszkańców, ale również sporo osób, które w naszym regionie przebywają okresowo, a które zetknęły się z tą zapachową uciążliwością. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy oddali w konkursie AVIVY swoje głosy na lokalizację w Kęszycy! Jesteśmy przekonani, że ciągły monitoring powietrza w naszej okolicy, zapewniony przez funkcjonujący miernik, pozwoli na pełną ocenę jakości powietrza, którym oddychamy, co może zainicjować działania korzystne dla jakości naszego powietrza.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:21.01.2018r. |   do góry |

NEWS 14 stycznia 2018r.

Stowarzyszenie 26 Finał WOŚP w Kęszycy Leśnej.
Już po raz szósty, jak co roku w styczniową niedzielę "zagraliśmy" wspólnie w finale WOŚP. Jak zwykle dzięki Waszej hojności gorących serc pobiliśmy kolejny rekord i w puszce naszej wolontariuszki uzbierała się kwota ... czytaj więcej »

Autor: Beata Błaszczak & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:14.01.2018r. |   do góry |

 -  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  -