Aktualności

NEWS 16 września 2023r.

Stowarzyszenie "Dzień Grzyba" 2023.
W sobotnie popołudnie 16 września br. zorganizowaliśmy jak co roku imprezę integracyjną dla członków, rodzin i sympatyków naszego Stowarzyszenia, pod nazwą "Dzień Grzyba". Jak zwykle atrakcji nie zabrakło. ... czytaj więcej »

Autor: Krzysztof Adamczak

Data Newsa:16.09.2023r. |   do góry |

NEWS 18 sierpnia 2023r.

Robocze zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
18 sierpnia br. obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono stan finansów Stowarzyszenia oraz spraw uzgodnionych do realizacji na poprzednim zebraniu. Po odpowiedzi Burmistrza w sprawie lokalizacji paczkomatu zostanie złożony wniosek o lokalizację paczkomatu do operatora InPost. Odbyła się dyskusja na temat odpowiedzi na nasze pisma do władz lokalnych na temat drogi oraz budowy stacji bazowej sieci komórkowej na terenie Kęszycy Leśnej. Inwestor otrzymał pozwolenie na lokalizację a Zarząd Stowarzyszenia jest zdania, że jest to potrzebna inwestycja dla mieszkańców polepszająca komunikację w tym trudnym terenie. Wstępnie ustalono termin zorganizowania corocznej imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień Grzyba” na 16 września br. o godz. 15:00 w gościnnych progach Beaty i Andrzeja Błaszczak.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:18.08.2023r. |   do góry |

NEWS 27 maja 2023r.

Stowarzyszenie Wiosenne sprzątanie naszej wioski.
W sobotnie przedpołudnie 27 maja br. wraz z druhami z OSP Kęszyca Leśna urządziliśmy coroczne, wiosenne sprzątanie terenu wioski i dużej plaży nad jeziorem. Na zakończenie jak zawsze było coś na "ząb" ... czytaj więcej »

Autor: Beata Błaszczak & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:27.05.2023r. |   do góry |

NEWS 18 maja 2023r.

Robocze zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
18 maja br. obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono sprawy poruszone na Walny Zebraniu Stowarzyszenia w marcu i stanie ich realizacji. Uszkodzona, pordzewiała zjeżdżalnia na małej plaży zostanie usunięta przez miejscową OSP. Zostanie złożony wniosek do Burmistrza Międzyrzecza o pozwolenie na lokalizację paczkomatu przy remizie OSP w Kęszycy Leśnej. Sołtys Kęszycy Leśnej wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej o zatwierdzenie zmiany wydatków budżetowych aby wykonać przebieralnię na dużej plaży i pozyskać środki na (od)budowę pomostów na małej plaży. Rzekome „inwestycje” miałyby powstać w miesiącu czerwcu. Omówiono stan bieżących finansów oraz przygotowania do akcji sprzątania naszej wioski. Odbyła się dyskusja na temat budowy stacji bazowej sieci komórkowej na terenie Kęszycy Leśnej oraz o konieczności wystąpienia po raz kolejny do zarządcy drogi dojazdowej o remont z powiadomieniem Burmistrza Międzyrzecza. Obecnie stowarzyszenie liczy 39 członków. 27 maja br. zapraszamy wszystkich bez wyjątku na sprzątanie naszej małej ojczyzny.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:18.05.2023r. |   do góry |

NEWS 24 marca 2023r.

Stowarzyszenie Walne zebranie Stowarzyszenia.
W piątek 24 marca br. odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo - wyborczym. Podsumowaliśmy działania Stowarzyszenia w roku 2022. Uzupełniliśmy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. ... czytaj więcej »

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:24.03.2023r. |   do góry |

NEWS 5 marca 2023r.

Robocze zebranie Zarządu.
5 marca br. obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono sprawy związane ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Stowarzyszenia, stanem finansów oraz zweryfikowano i zaktualizowano listę członków Stowarzyszenia. Uzgodniono termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na 24 marca 2023r. (piątek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej. Ponieważ pod koniec roku 2022 z członkostwa w Stowarzyszeniu zrezygnowała Pani Prezes i II Wiceprezes jak również członek Komisji Rewizyjnej zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Konieczne jest uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd podjął uchwałę przyjmując w szeregi Stowarzyszenia dwoje nowych członków oraz do Stowarzyszenia ponownie przystąpił Krzysztof Adamczak. Obecnie stowarzyszenie liczy 35 członków. Zapraszamy członków na zebranie.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:05.03.2023r. |   do góry |

NEWS 24 września 2022r.

Stowarzyszenie "Dzień Grzyba" 2022.
W sobotnie popołudnie 24 września br. zorganizowaliśmy cykliczną imprezę integracyjną dla członków, rodzin i sympatyków naszego Stowarzyszenia, pod nazwą "Dzień Grzyba". Jak zwykle atrakcji nie zabrakło. ... czytaj więcej »

Autor: Krzysztof Adamczak

Data Newsa:24.09.2022r. |   do góry |

NEWS 28 maja 2022r.

Stowarzyszenie Coroczne sprzątanie Kęszycy Leśnej.
W ostatnią sobotę maja br. postanowiliśmy posprzątać, jak co roku na wiosnę okolice naszej miejscowości przed sezonem letnim. Frekwencja mieszkańców Kęszycy Leśnej pozostawia wiele do życzenia ... czytaj więcej »

Autor: Krzysztof Adamczak & Uczestnicy sprzątania

Data Newsa:28.05.2022r. |   do góry |

NEWS 26 marca 2022r.

Stowarzyszenie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
W sobotę 26 marca br. podsumowaliśmy działania Stowarzyszenia za miniony rok, wybraliśmy nowy Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną na kolejną 3 letnią kadencję oraz nakreśliliśmy plan działania na najbliższy czas ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:26.03.2022r. |   do góry |

NEWS 11 grudnia 2021r.

Stowarzyszenie Grudniowe spotkanie 2021.
Frekwencja na naszym tegorocznym, tradycyjnym spotkaniu grudniowym była zdominowana obawami, które niesie ze sobą pandemia covidowa. Z drugiej strony niewielka liczba uczestników (wszyscy w maseczkach) pozwoliła dotrzymać reguł obowiązującego dystansu między obecnymi. Przypomnieliśmy nasze aktywne działania w 2021 roku – sprzątanie miejscowości, wsparcie dla sołectwa przy zabezpieczeniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz organizacji Dnia Dziecka, integracyjną imprezę pod wezwaniem Dzień Grzyba. Kęszyca Leśna Niestety, rozmiar tegorocznej naszej aktywności mocno ograniczyły obawy związane z pandemią. Przy tradycyjnym „grudniowym” menu – pyszne ciasto, dzieło Beaty Błaszczak, kawa i lampka szampana – omówiliśmy ewentualne działania w 2022 roku, których nie zabronią przepisy antycovidowe. Wspólnie z obecnym na spotkaniu sołtysem - Andrzejem Paszkowskim - wytypowaliśmy zadania, których realizacji oczekują mieszkańcy. Spotkanie zakończyły wzajemne życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2022.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:11.12.2021r. |   do góry |

NEWS 18 września 2021r.

Stowarzyszenie "Dzień Grzyba" 2021.
W sobotę 18 września br. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią covid-19, zorganizowaliśmy cykliczną imprezę integracyjną dla członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, zwaną "Dniem Grzyba". Jak zwykle atrakcji nie zabrakło. ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:18.09.2021r. |   do góry |

NEWS 5 czerwca 2021r.

Stowarzyszenie Sprzątanie naszej okolicy.
W słoneczną, ciepłą sobotę 5 czerwca br. dzięki zniesionym częściowo obostrzeniom covidowym, zebraliśmy się, aby przed sezonem letnim posprzątać trochę naszą okolicę i miejsca odpoczynku ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Beata Błaszczak & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:05.06.2021r. |   do góry |

NEWS 20 marca 2021r.

Zebranie sprawozdawcze za 2020 rok.
Już w roku 2020 koronawirus znacznie ograniczył działalność naszego Stowarzyszenia – tylko organizacja aukcji 28 finału WOŚP miała swój właściwy wymiar. W bieżącym roku, ze względu na rosnące zaostrzenia higieniczne zrezygnowaliśmy z organizacji WOŚP, jest bardzo prawdopodobne, że zmuszeni będziemy odstąpić od organizacji innych tradycyjnych form działań na rzecz naszej społeczności. Licząc się ze wzrostem zaostrzeń przepisów antycovidowych Zarząd postanowił przyspieszyć termin zebrania sprawozdawczego za rok 2020, ogłaszając dnia 1 marca 2021r. stosowne zawiadomienie. Zgodnie z wymogami sanitarnymi, przed rozpoczęciem Walnego Zebrania wywietrzona została sala OSP, zdezynfekowano salę, stoliki i krzesła. Na zebranie przybyło 9 członków Stowarzyszenia (wszyscy w maseczkach), co pozwoliło zachować dystans większy niż 2mb między uczestnikami. Realizując zgodny z zawiadomieniem i przyjęty przez obecnych program zebrania Prezes Jerzy Kardela przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w 2020 roku a Henryk Kopczyński złożył w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z kontroli dokumentów oraz przedstawił treść Sprawozdania Finansowego i bilansu – dokumentów sporządzonych przez Biuro Rachunkowe „Ekonom” z Międzyrzecza. Zebrani przyjęli oba sprawozdania a następnie podjęli jednogłośnie uchwały udzielające absolutorium za rok 2020 Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji, jaka miała miejsce po głosowaniach poruszono trzy tematy:
1. jeżeli obostrzenia higieniczne pozwolą, należy zorganizować, przed okresem letnim, akcję sprzątania Kęszycy Leśnej i jej otoczenia
2. środki finansowe, jakie wpłynęły do ZLOP na konto naszego Stowarzyszenia należy wykorzystać do końca miesiąca listopada br.; środki te pochodzą z 1% PDOF naszych darczyńców, za co w tym miejscu składamy im wszystkim serdeczne podziękowania. Zapewniamy, że zostaną celowo wykorzystane dla potrzeb kęszyckiej społeczności.
3. należy rozważyć i podjąć ewentualne niezbędne działania dla zwiększenia bezpieczeństwa miejscowej młodzieży, która za miejsce swoich zabaw wybrała otoczenie obiektu piaskowników należących do kanalizacji burzowej (przy budynku nr 32); w opinii niektórych dorosłych wysokość ogrodzenia tej betonowej budowli jest za niska a upadek na głęboko usytuowane dno zbiornika może być groźny w skutkach.
Wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy dużo zdrowia.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:20.03.2021r. |   do góry |

NEWS 26 lutego 2021r.

Robocze zebranie Zarządu.
26 lutego br. w reżimie sanitarnym obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono sprawy związane ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Stowarzyszenia, stanem finansów oraz sposobie bezpiecznego przeprowadzenia zebrania w czasie pandemii. Uzgodniono termin Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na 20 marca 2021r. o godz. 11:00 w sali remizy miejscowej OSP zgodnie z bieżącymi zasadami bezpieczeństwa związane z Covid-19. Obecnie stowarzyszenie liczy 44 członków.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:26.02.2021r. |   do góry |

 -  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  -